Ons wereldje

 

Een kleine school met een groot hart!

 

School logo Ons wereldje

 

Je mag zijn wie je bent
en zoals je bent
met je fouten en gebreken
om te kunnen worden
die je in aanleg bent
maar zoals je je
nog niet kunt vertonen
en je mag het worden
op jouw wijze
en in jouw uur.

A.A. Terruwe 

 

 

Jaarthema

 

Jaarthema 2018 - 2019

 Stap je mee?

 

Octopusschool

Wij zijn een Octopusschool

Octopusschool

DEEL I: INFORMATIE
Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad.


1 CONTACT MET DE SCHOOL
We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vindt u onze contactgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren.


Directeur: De Koninck Marleen
Telefoon: 013/77 23 98
e-mail:  

Secretariaat: Holemans Brenda en Buelens Marleen
Telefoon: 013/77 70 88
e-mail:

Zorgcoördinator: Ooms Lieve

e-mail:

Leerkrachtenteam:
Van Dingenen Annick – Eerste kleuterklas
Staes Ida – Deeltijds tweede kleuterklas en kleutergym
Peron Katleen – Derde kleuterklas en deeltijds tweede kleuterklas
Geyskens Marleen – Eerste graad
Van der Veken Evelien – Deeltijds tweede leerjaar en deeltijds tweede graad
Claes Rob – Tweede graad en leerkracht bewegingsopvoeding

Pinxten Karolien: Deeltijds derde leerjaar
Ackx Stephanie – Derde graad

Kinderverzorgster: Alaerts Annelies

Poetsdienst: ALM Cleaning

School: Vrije Basisschool "Ons wereldje'
Adres: Brabantsebaan 46, 3271 Okselaar-Zichem
Telefoon: 013/77 70 88
e-mail:

Scholengemeenschap 
Coördinerend directeur: Van Gelder Danny

Schoolbestuur: Zusters Annuntiaten

Voorzitter: Dhr. Haest Roger

Website van de school: www.onswereldje.be


2 ORGANISATIE VAN DE SCHOOL
Hier vindt u praktische informatie over onze school.


Schooluren:

De school is open van 8.30 u tot 15.55 u
De lessen beginnen maandag, dinsdag en donderdag stipt om 8.50 u en eindigen om 15.40 u
Op vrijdag eindigen de lessen om 15.00u
Op woensdag eindigen de lessen om 11.35 u

Opvang:

Wij organiseren middagopvang.
Uren: van 12.00 u tot 13.00 u
Vrijdag: van 12.00 u tot 13.20 u
Plaats: school (eetzaal – speelplaats)
Vergoeding met gratis drank: 0,50 euro
Verantwoordelijke: de leerkrachten


Voor- en naschoolse opvang in samenwerking met Baloe Averbode.


Vakanties:

Herfstvakantie:       29/10/2018 t.e.m. 04/11/2018

Kerstvakantie:        24/12/2018 t.e.m. 06/01/2019

Krokusvakantie:      04/03/2019 t.e.m. 10/03/2019

Paasvakantie:         08/04/2019 t.e.m. 22/04/2019

Zomervakantie:      01/07/2019 t.e.m. 31/08/2019

 
Vrije dagen:

Maandag 01/10/2018 - lokale verlofdag            

Maandag 28/01/2019 - lokale verlofdag

Woensdag 01/05/2019 - Feest van de Arbeid

Donderdag 30/5/2019 - Hemelvaart                 

Vrijdag 31/05/2019 - Brugdag                     

Maandag 10/06/2019 - Pinkstermaandag

 

Pedagogische studiedagen:

Woensdag  03/10/2018

Woensdag  21/11/2018

Woensdag  06/02/2019

 

Leerlingenvervoer :

Wij voorzien geen leerlingenvervoer.


3 SAMENWERKING

Met de ouders

Jullie zijn onze partners in de opvoeding van uw kind. Een goede samenwerking is hierbij cruciaal. U kan steeds bij ons terecht met uw vragen of voor een gesprek. U kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleerkracht. We organiseren ook oudercontacten. (Zie ook engagementsverklaring) Ook bij de leden van onze schoolraad kan u steeds terecht hiervoor.


Ouderraad:

Voorzitter: Saenen Margo
Leden: zie website (Organisatie --> Ouderrraad)


Schoolraad:

Voorzitter: Van De Walle Conny
Oudergeleding: Taskin An
Personeelsgeleding: Peron Katleen en Geyskens Marleen
Lokale gemeenschap: Van De Walle Conny

Leerlingenraad:
Op vraag van de leerlingen

 

Met externen

Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB)
Onze school werkt samen met het CLB Diest - Tessenderlo
Adres: Mariëndaalstraat 35 te Diest
Tel.: 013/31.27.29
Directeurs CLB: Biesmans Raf - Schuermans Lut
Contactpersoon: Vos Lore (KS en LS)
Arts CLB: Nolmans An - Verpleegster: Miranda Huybrechts

 

U bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (Zie ook engagementsverklaring). U kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

Nuttige adressen


-Lokaal Overlegplatform /

-Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel
02 507 06 01
e-mail:

-Commissie inzake Leerlingenrechten
t.a.v. De Meerleer Sara (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw
Koning Albert-II laan 15, lokaal 4M11
1210 Brussel
02/553 92 12


-Commissie Zorgvuldig Bestuur

Adres: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
AGODI
t.a.v Broucke Marleen
Adviseur
Kamer 1C 24
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02/553 65 65
e-mail:

Vooruitblik

22 juni 2019
00:00
Schoolfeest Egger
27 juni 2019
19:00 - 22:00
Afscheid zesdeklassers

Kalender

Juni 2019
Z M D W D V Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30