Ons wereldje

 

Een kleine school met een groot hart!

 

School logo Ons wereldje

 

Je mag zijn wie je bent
en zoals je bent
met je fouten en gebreken
om te kunnen worden
die je in aanleg bent
maar zoals je je
nog niet kunt vertonen
en je mag het worden
op jouw wijze
en in jouw uur.

A.A. Terruwe 

 

 

Jaarthema

 

Jaarthema 2019 - 2020
Handen vol hoop

 Handen vol hoop

 

Ouderraad

De ouderraad volgt het schoolgebeuren op de voet. Er is een nauwe samenwerking met de directie van de school en de leerkrachten. Deze samenwerking is fundamenteel in haar werking. Enkel op die manier kunnen zij optimaal de belangen van alle leerlingen behartigen.

Op regelmatige tijdstippen organiseren zij een aantal activiteiten en steken zij een handje toe bij de initiatieven van de school. Zo is er o.a. de jaarlijkse smuldag en een schoolfeest, ze delen in de kosten van o.a. uitstappen en theaterbezoeken, ze hebben ieder jaar contact met de Sint en zorgen voor alle cadeautjes, ze kopen speelgoed aan voor in de klassen en voor op de speelplaats, ze helpen bij het grootouderfeest en het carnavalsfeest, …

Tijdens schooljaar 2015 - 2016  hebben zij een nieuwe zandbak aangelegd naast de speeltuin. De oude zandbak werd afgebroken en deze plaats onder de bomen werd ingericht als schaduwrijke zone. Daarvoor hebben ze nieuwe zitbanken aangekocht. Voor de aankoop van deze zitbanken mochten ze gelukkig rekenen op de steun van CERA want zij subsidieerden 75% van de aankoopkosten! Wij zijn hen daar dan ook bijzonder dankbaar voor!

Ook het sportveld werd grondig aangepakt. Om de veiligheid van de kinderen te verhogen werd dit omheind en er werd eveneens kunstgras aangelegd. Bovendien kunnen hierop nu ook andere sporten beoefend worden tijdens de turnles en de speeltijd.
Tenslotte hebben ze nog het laatste stuk braakterrein van onze school vrij gemaakt en op die plaats een nieuwe fietsenstalling gebouwd.

U ziet, de ouderraad bestaat uit een gemotiveerd en hardwerkend team van mensen die zich belangeloos inzetten voor onze kinderen en onze school. Met uitzondering van de plaatsing van het kunstgras, worden al deze werken uitgevoerd door de leden van de ouderraad, hun partners en enkele helpende ouders en grootouders. Daardoor kunnen ze enorm veel geld uitsparen maar dat neemt niet weg dat de totale kostprijs van de reeds uitgevoerde en nog geplande werken op ongeveer 14.000 EUR geraamd mag worden. Deze kosten worden - naast de subsidie van CERA voor de zitbanken -  volledig gedragen door de ouderraad! Zo merkt u dat elke bijdrage die u levert, door bijvoorbeeld naar de smuldag te komen, een jenever te komen drinken op onze kerstmarkt, een doos wafels aan te kopen, ... integraal besteed wordt aan uw kinderen en hun school.

De ouderraad komt elke maand samen in de leraarskamer van onze school. Eén leerkracht en de directie zijn ook aanwezig zodat er een vlotte dialoog mogelijk wordt.
Zie jij het zitten om deze groep van ouders te vervoegen en mee te denken en een handje toe te steken? Neem dan contact op met de directie van de school of met de voorzitter van de ouderraad.

De leden van de ouderraad:
Voorzitter: Saenen Margo
Secretaris: Dewolf Anne
Penningmeester: Kim Stalmans
Leden: Thielens Steven, de Wijs Saul, Cools Kim, Nolmans Kim

Vooruitblik

21 okt 2019
09:00 - 10:00
Wenuurtje
28 okt 2019
00:00
Herfstvakantie
04 nov 2019
13:00 - 15:00
Zwemmen tweede en derde graad
05 nov 2019
00:00
Fort van Breendonk derde graad
11 nov 2019
00:00
Wapenstilstand: Vrijaf
20 nov 2019
00:00
Pedagogische studiedag
22 nov 2019
13:20 - 15:00
Grootouderfeest voor de kleuters
23 nov 2019
00:00
Smuldag
26 nov 2019
08:50 - 12:00
Schoolfotograaf: Studiofoto per klas
06 dec 2019
09:00 - 12:00
Sint op school

Kalender

Oktober 2019
Z M D W D V Z
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31