Ons wereldje

 

Een kleine school met een groot hart!

 

School logo Ons wereldje

 

Je mag zijn wie je bent
en zoals je bent
met je fouten en gebreken
om te kunnen worden
die je in aanleg bent
maar zoals je je
nog niet kunt vertonen
en je mag het worden
op jouw wijze
en in jouw uur.

A.A. Terruwe 

 

 

Jaarthema

 

Onze visie op ‘leren leren’

Onze visie op ‘leren leren’ is ontstaan vanuit het hele team en maakt deel uit van ons opvoedingsproject.
Ons uitgangspunt is onze overtuiging dat een kind zich goed moet voelen en een positief zelfbeeld moet ontwikkelen om ten volle tot leren te kunnen komen. Bovendien is zijn/haar inzet en een positieve ingesteldheid t.o.v. het leren noodzakelijk. Het is dus van uiterst belang een veilig klasklimaat te creëren waarbij het kind graag naar school komt. Welbevinden en betrokkenheid zijn belangrijke factoren om tot leren te komen.

Het leren stopt in deze snel evoluerende wereld nu eenmaal niet op het einde van de schoolcarrière. We moeten dus proberen om van onze kinderen ‘volwaardige’ leerders te maken die in staat zijn levenslang te leren. Op de werkvloer wordt er niet alleen verwacht dat men over de nodige kennis beschikt maar men moet ook kunnen samenwerken, overleggen, keuzes maken, nieuwe kennis toepassen, zelfstandig werken, …We leven niet meer in een ‘kennismaatschappij’ maar in een informatieverwerkende maatschappij. Daarom dienen we over heel wat vaardigheden te beschikken o.a. communicatieve en sociale vaardigheden.

Wij willen er in de eerste plaats op toezien dat onze kinderen gezond zijn. Enkel een gezonde geest in een gezond lichaam kan tot optimaal leren leiden. Daarom werken wij aan een degelijk gezondheidsbeleid.

Een kind moet uiteraard over de juiste kennis van leerinhouden beschikken. Ze moeten het ‘geleerde’ kunnen toepassen. Daarvoor leren we technieken aan en reiken we hulpmiddelen aan. Ze moeten gaandeweg hun eigen leerstijl ontdekken en daar willen we hen bij helpen door een brede waaier van leerstrategieën aan te reiken. Wij willen onze kinderen voldoende uitdaging bieden, hun motivatie en interesse aanwakkeren door positieve stimulansen te creëren. We willen onze kinderen tot probleemoplossende denkers maken.

We willen onze kinderen opvoeden tot zelfstandige mensen die weerbaar zijn in de maatschappij, die kunnen en durven falen maar de ingesteldheid hebben om steeds opnieuw te herbeginnen. Dit is een vakoverschrijdende doelstelling die in alle vakken dient nagestreefd te worden.

Vooruitblik

Geen evenementen

Kalender

Januari 2022
Z M D W D V Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31