Ons wereldje

 

Een kleine school met een groot hart!

 

School logo Ons wereldje

 

Je mag zijn wie je bent
en zoals je bent
met je fouten en gebreken
om te kunnen worden
die je in aanleg bent
maar zoals je je
nog niet kunt vertonen
en je mag het worden
op jouw wijze
en in jouw uur.

A.A. Terruwe 

 

 

Jaarthema

 

Onze visie over de werking in graadklassen

Wij zijn een kleine school die werkt in combinatieklassen of graadklassen.
Een graadklas is een klas waarin leerlingen van twee verschillende leeftijden samen zitten en één klastitularis hebben.
In onze school zijn drie graadklassen: eerste en tweede leerjaar, derde en vierde leerjaar en vijfde en zesde leerjaar.
De lestijden die we extra hebben, gebruiken we om de eerste graad te ontkoppelen voor wiskunde en een gedeelte voor taal alsook de derde graad voor Frans.
Niettegenstaande ouders soms wat argwanend kijken naar een school met graadklassen, willen wij de voordelen ervan graag benadrukken.
In eerste instantie is werken in een graadklas ideaal om de zelfstandigheid van kinderen te bevorderen. De klasleerkracht biedt daartoe verschillende werkvormen aan, biedt kansen tot partnerwerk of groepswerk, werkt met hoeken- en/of contractwerk en biedt stappenplannen en verbetersleutels aan. Zo leren de kinderen ook de ‘wachtmomenten’, die er ongetwijfeld al eens zijn, op een zinvolle manier benutten. Ook leren leren krijgt binnen deze manier van werken een ruime kans. Leerlingen verwerven een grote zelfstandigheid en krijgen op die manier een goede voorbereiding op zelfstandig studeren.
De klastitularis van een graadklas is flexibel ingesteld en differentieert de hele dag. Zo kan zij/hij bepalen of kinderen de leerstof van een lagere klas kunnen meevolgen omdat ze de leerstof nog niet onder de knie hebben of nood hebben aan herhaling. Eveneens gebeurt het dat kinderen de leerstof van een hogere klas meevolgen omdat ze nood hebben aan uitbreiding of aan een uitdaging.
In een graadklas wordt er ook gezorgd voor een gevarieerd aanbod in bepaalde leergebieden omdat er gewerkt wordt met een tweejaarlijkse cyclus. Bij de keuze van methodes, handleidingen, … zal er dan ook nagegaan en geëvalueerd worden of ze al dan niet geschikt zijn om te werken in een graadklas.
Het werken in graadklassen biedt ook kansen naar de socio-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Vaak gebeurt het dat kinderen spontaan een vriendje uit de andere klas ter hulp komen. Of terwijl de klastitularis met de andere klas bezig is, wordt er spontaan hulp geboden aan leeftijdsgenootjes. Zo zit peer-to-peer, of het ene kind dat een stuk van de leerstof uitlegt aan een ander kind, verankerd in onze graadklassen. Daarbij komt nog dat de klastitularis de kans krijgt om het kind beter te leren kennen door het twee jaar te begeleiden.
Uit contacten met de secundaire scholen blijkt dat onze kinderen meestal heel zelfstandig kunnen werken en heel sociaal en hulpvaardig zijn. We zijn ervan overtuigd dat onze werking in graadklassen daartoe heeft bijgedragen.

Vooruitblik

Geen evenementen

Kalender

Januari 2022
Z M D W D V Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31